Toplumumuzda yaygın bir kanaat vardır. ‘İşçinin, işveren karşısında daima ve koşulsuz olarak korunduğu’ bu anlayış bir noktada doğru olsa da eksiktir. İşveren karşısında birçok yönden korumasız olan işçiye mevzuatımız açısından pozitif ayrımcılık yapılsa da bu tamamen böyle değildir. Aslında mevzuatımızda işverende korunmuştur, art niyetli işçiler karşısında işverende birçok hakka sahiptir. Ancak işverenlerin çoğu işçiler ile ilgili yaptıkları iş ve işlemlerde mevzuata uygun davranmadıklarından çoğu zaman iş davaları işçi lehine sonuçlanmaktadır. Ancak iş hukuku mevzuatının ve Yargıtay kararların kendisine yüklediği yükümlükleri tam ve eksiksiz yerine getiren işverenler hakları olmadığı halde işçiler tarafından kendilerine yöneltilen talepleri yerine getirmek zorunda kalıyorlar. İşte bu nedenle 20 yıllık İŞ HUKUKU TECRÜBEMİZE dayanarak ‘İŞVERENLERİMİZE YÖNELİK’ bir çalışma hazırladık. Bu çalışmamızın amacı İŞÇİ-İŞVEREN ilişkisinin kurulmasından başlayarak HİZMET AKDİNİN herhangi bir sebeple son bulması anına kadar İŞ KAZASI ’da dahil işverenlerimize rehberlik yapmaktır.

İş bu çalışmanın amacı, İşyerinde 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin ( 30 ‘dan az personel çalıştıran işverenleri de kapsayan )personel özlük dosyalarının oluşturulması ve iş sözleşmesinin başlangıcından akdin sona ermesine kadar geçen sürede işverenlere yapılması gereken işlemler konusunda rehberlik etmektir. Çalışmamızda ele alacağımız konulardan bazılarının başlıkları aşağıdaki gibidir.

 

A-İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

1)   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( İŞ HUKUKU MEVZUTI VE YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLABACAK  ÖRNEK METİN)
2)   BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
3)   KISMİ ZAMANLI İŞ SÖZLEŞMESİ
4)   TAM ZAMANLI İŞ SÖZLEŞMESİ
5)   ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA
6)   TAKIM SÖZLEŞMESİ
B- ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ
1-   SÜRELİ ÇALIŞMA
2-   SÜREKSİZ ÇALIŞMa
3-   DENEME SÜRESİ
4-   GEÇİCİ İŞİLİŞKİSİ
C- İŞYERİNİN DEVRİ USULÜ, İŞYERİNİN DEVRİNDE ESKİ VE YENİ ŞEVERENİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
D- İŞ HUKUKU MEVZUATINA UYGUN İŞÇİNİN ÖZLÜK DOSYASININ OLUŞTURULMASI
E- HAKLI NEDENLERLE İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI NEDENLERİ, İŞTEN ÇIKARMA USÜL VE YÖNTEMLERİ, ÖRNEK SEBEPLER, TAKİP EDİLMESİ GEREKEN YOL, TUTULMASI GEREKEN TUNAKLAR (ÖRNEK BELGELER DÜZENLENECEK-İHTARNAME ÖRNEKLERİ DAHİL ),İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI,
5-PERFORMANS NEDENİYEL İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI KOŞULLARI VE UYGULANACAK YÖNTEM. (ÖRNEK KARARLAR-SAVUNMA ÖRNEKLERİ VS.)
6-İŞLETMESEL NEDENLERLE İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI (ÖRNEK KARARLAR-SAVUNMA ÖRNEKLERİ-YAPILMASI GEREKENLER)
F- İŞVERENİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI VE UYULMASI GEREKEN YÖNTEM-İŞVERENİN İŞÇİYE ÖDEMESİ GEREKEN HAKLARI
G- FESİH HALİNDE İŞÇİYE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER-ÖDENMESİ GEREKEN TAZMİNATLAR- YENİ İŞ ARAMA İZNİ VERİLMESİ VE KOŞULLARI VS.
H-İŞVERENİN ÇALIŞMA KOŞLLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ SINIRLARI VE ŞARTLARI
I-İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK HALLERİ?
J-TOPLU İŞTEN ÇIKARMA
K-REKABET YASAĞI-GİZLİLİK UNSURU-İŞÇİNİN YAĞTIĞI BULUŞ-TASARIM-PATEN VS. HAKLARIN DURUMU
L-SÜRELER (KIDEM -İHBAR-İŞE İADE-ZAMANAŞIMI SÜRELERİ VS.)
M- HESAPLAMALAR (KIDEM-İHBAR-İŞE İADE TAZMİNATLARI-HESAPLAMADA UYULMASI GEREKEN KURALLAR-GİYDİRİLMİŞ ÜCRET KAVRAMI- MAKBUZ VE İBRANAME DÜZENLENMESİ
N- İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMLERİN BELGELENDİRİLMESİ VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI
O- BORDRO DÜZENLENMESİ VE İMZALATILMASI SÜRECİ
P- HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ-FAZLA MESAİ -ÖDEME VE İSPAT YÖNTEMLERİ
R- İZİNLERİN KULLANDIRILMASI VE BELGELENDİRİLMESİ USULÜ
S- İŞVERENİN İŞ HUKUKU MEVZUATI AÇISINDAN İŞYERİNDE İŞÇİ LEHİNE YAPMASI GEREKENLER (KREŞ-DİNLENME ODASI VS.)
İŞ KAZALARINDA KAÇINILMAZLIK UNSURU
İŞVERENİN İŞ KAZASINDA TEHLİKE SORUMLULUĞU
İŞ KAZASI KABUL EDİLEN HALLER ÖRNEKLERİYLE
İŞ KAZASI SONRASINDA İŞVERENLERİN KARŞILACAĞI DURUMLAR (TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
İş Kazası Ve İş Güvenliği
İŞVERENİN İŞ KAZALARINI ÖNLEME AÇISINDAN UYMASI GEREKEN KURALLAR,
İŞÇİYE VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER VE BUNLARIN BELGELENDİRİLMESİ,
İŞÇİNİN İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN KULLANMASI GEREKEN APARATLAR, İŞVERENİN BUNLARI TEMİNİ-İŞÇİYE TESLİMİ-KULLANMA ŞEKLİNİ ÖĞRETMESİ- İŞYERİNE ASILMASI GEREKEN UYARILAR VE LEVHALAR-KAZA SONRASI İŞVERENİN YAPMASI GEREKEN HUSUSLAR

İş Kazası Ve İş Güvenliği

İŞVERENİN İŞ KAZALARINI ÖNLEME AÇISINDAN UYMASI GEREKEN KURALLAR,
İŞÇİYE VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER VE BUNLARIN BELGELENDİRİLMESİ,
İŞÇİNİN İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN KULLANMASI GEREKEN APARATLAR, İŞVERENİN BUNLARI TEMİNİ-İŞÇİYE TESLİMİ-KULLANMA ŞEKLİNİ ÖĞRETMESİ- İŞYERİNE ASILMASI GEREKEN UYARILAR VE LEVHALAR-KAZA SONRASI İŞVERENİN YAPMASI GEREKEN HUSUSLA