İŞ HUKUKU AVUKATI

Çalışma Alanlarımız

Son Yazılarımız

İş Hukuku Mevzuatı ve Yargıtay Kararları Işığında İşveren Rehberi

2020 Yılında Vergi Düzenlemelerinde Bizi Neler Bekliyor?

Hukuk Devleti Veya Hukukun Üstünlüğü…

Sebepsiz Zenginleşme

İŞ HUKUKU

İş Hukuku, işçi ve işveren ve devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bağımsız çalışanlar (kendi nam ve hesabına iş yapanlar) ile devlet memurları iş hukukunun kapsamına girmezler. İş hukukunun amacı işverenlere göre daha güçsüz konumda bulunan işçilerin korunmasıdır. Ancak bu koruma koşulsuz ve sınırsız değildir. Yazılı veya sözlü bir iş sözleşmesine dayanarak işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş Hukuku işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan sorunların çözümünde uygulanan hukuk kurallarının tamamını kapsar. İş hukuku avukatı ise işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde gerek işçilere gerekse işverene yol gösterir.

İçindekiler

1.İŞ HUKUKU AVUKATI

2.İŞ HUKUKU AVUKATI KİMDİR?

3.İŞ DAVALARI NELERDİR?

4.İŞ DAVALARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ZORUNLU ARABULUCULUK

İçindekiler

1.İŞ HUKUKU AVUKATI

2.İŞ HUKUKU AVUKATI KİMDİR?

3.İŞ DAVALARI NELERDİR?

4.İŞ DAVALARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ZORUNLU ARABULUCULUK

Bu sorunlardan kaynaklı açılan iş davaları süreçlerinde tarafların bu süreci en iyi şekilde yönetmesine yardımcı olur. İş hukukundan kaynaklanan davalar İş mahkemelerinde görülür. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olmasını dava şartı olarak getirmiştir. Yani işçilik alacakları ve tazminat davaları ile işe iade davaları açmadan önce Arabulucuya başvurmak kanunen zorunludur. Aksi takdirde dava şartı eksikliği nedeniyle Arabulucuya başvurmadan açılan bu tür davalar usulden reddedilmektedir.

İŞ HUKUKU AVUKATI

İş Hukuku Avukatı işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar sonucu açılan iş davalarında taraflara iş davalarındaki bilgi ve deneyimi ile yol gösterir. O zaman bizim de iş hukuku kavramı ve iş hukuku avukatını, iş hukuku avukatında bulunması gereken özellikleri ve en önemlisi iş hukukundan beklentimize uygun sonuçların alınması için iyi bir iş hukuku avukatında bulunması gereken özellikleri anlamak için bazı konuları bilmemiz gerekir. 

İş davaları hayatın içerisinde olan ve çalışma hayatının kurallarını belirleyen kanunlara göre düzenlenir. Bu nedenle iş davalarının görüldüğü mahkemelerde uygulanan başta iş kanunu olmak üzere elli dört adet kanun, on beş adet tüzük, üç adette yönetmelik mevcuttur. 

Sektörlere göre çalışma ve çalıştırılma koşulları anlamında işletmelerde sizin özlük haklarınızın tanımlanması farklılık gösterebilir. Bulunduğunuz görevin yıpranma, erken emeklilik, ek ödeneklerden faydalanma gibi birçok konu hakkında sizin fikriniz olmayabilir. Bu durum bir uyuşmazlık sırasında sizin olası bir hak kaybına uğramanızı sağlayabilir. Bu nedenle uzman ve deneyimli bir iş hukuku avukatı hak kayıplarınızın önün geçilmesi, dava sürecinde alınacak tedbirler ile haklarınızın güvence altına alınması ve dava sonucunda beklediğiniz sonuçlara ulaşmanız için hayati önem taşır. 

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

İŞ HUKUKU AVUKATI KİMDİR?

İş hukuku avukatı, iş hukuku kanun bütünlüğünü iyi bilen ve uygulama deneyimi olan temsil ettiği tarafa göre de iş hukukunu ilgilendiren konularda bilgi ve deneyim sahibi olan avukattır. İşverenler, işçi karşısında konumları gereği güçlü olan taraftır. Bu nedenle işçinin işçilik hakları işveren nazarında kanun koyucu tarafından korunmaya çalışılmıştır. 

İşçi ile işveren arasında sorunlar her zaman işveren kaynaklı değildir. İşçinin de hak ve yetkilerini kötüye kullanması durumunun da iş hayatında sıkça karşılaşıldığı bir gerçektir. Hatta işçi ile işveren arasında bir sorun yaşandığında bir başka çalışan da taraf olabilmektedir. Yani Mağdur olan işçi, bundan habersiz olan işveren ve mağdur olan işçiyi çeşitli eylem ve davranışları ile mağdur eden bir başka çalışan olabilir. 

Bu durumlarda bile işverenin sorumluluğu ilkesi nedeni ile işverene dava açılabilmektedir. Ayrıca bunu yapan kişiye ceza davası ya da maddi manevi tazminat davası açabilmenin önü de açıktır. İş Avukatı taraf olma durumuna göre işçi veya işveren vekili olabilir. Avukat Yılmaz Geniş Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu daha çok işçi avukatı olarak kendisini tanımlayan bir ekibe sahiptir. Taraf olarak işçinin yanında olmayı tercih eden bir anlayış ile birlikte işçinin mağduriyetini mümkün olan kanunun öngördüğü en kısa sürede gidermeye çalışmaktadır. Bu nedenle tarafı olduğu işçi adına işçinin beklentisi ve bilgisi dahilinde ara buluculuk faaliyetleri de dahil olmak üzere müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen bir anlayışa sahiptir. İş hukuku avukatı bir uyuşmazlık durumunda sizin, emeğinizin ve işyeri için harcadığınız zamanın karşılığı olan tüm haklarınızın elde edilmesi yönünde gayret gösterir. Bunu iş hukukundaki deneyimi ve tecrübesi sayesinde sahip olduğunuz en küçük hakkınızın bile sizin elde etmenizi sağlayacak işlerin tümünü yaparak gerçekleştirir. 

İŞ DAVALARI NELERDİR?  

İşçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar sonucunda açılan ve İŞ MAHKEMELERİNDE görülen davalara İŞ DAVALARI diyoruz. İş davalarını genel olarak birkaç başlık altında toplayabiliriz. KIDEM işçinin işyerinde çalıştığı süreyi ifade eder.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

İŞ DAVALARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ZORUNLU ARABULUCULUK

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan aşağıdaki uyuşmazlıklar için iş mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatından kaynaklanan davalar.

Ücret alacağı (maaş), fazla çalışma ücreti veya yıllık ücretli izin alacakları, genel tatil ücretleri, milli ve dini bayram tatil ücretleri,

İşe iade davaları

İşçi ile işverenin birbirine hakaret etmesinden kaynaklanan tazminat davaları.

Yukarıdaki davalar dışında kalan tüm iş hukukundan kaynaklanan davalar doğrudan iş mahkemesinde açılabilir. Ayrıca taciz, tecavüz ve diğer psikolojik şiddet veya ceza-i karşılığı olan davalarda eylemi yapana açılacak ceza davalarının yanında işverene de dava açılarak tazminat talebinde bulunulabilir.

Randevu Talep Et