HAKKIMDA

Av. Yılmaz Geniş

Avukat Yılmaz Geniş, 1 Ocak 1974 günü Bartın’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Bartın’da tamamladı. Yolu üniversite için İstanbul’a düştü ve 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Stajyerliğini 1997-1999 yılları arasında bir holdingde yaptı. Burada görev yaparken iş davaları, icra-iflas işleri, marka patent ve sınaî mülkiyet hukukundan doğan uyuşmazlıklar, sözleşme hukuku, ticari davalar, ipotek işleri vb. konularda tecrübe kazandı. 2000-2002 yılları arasında bir hukuk bürosunda avukat olarak çalıştı. Burada özellikle Sigorta Hukuku ve Rücu Davaları, İş Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında tecrübe kazandı. Birçok kurs ve seminere katılarak kendini geliştirmiştir.

2003 yılında her zaman hayali olan Av. Yılmaz Geniş Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu’nu kurdu. O tarihten beri serbest avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir. Pek çok alanda tecrübesi olan Av. Yılmaz Geniş, evli ve 3 çocuk babasıdır. Hâlen serbest avukat olarak müvekkillerine hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler

 • 1- Avukat Müvekkil İlişkileri / Ocak 2010
 • 2- İnternette Fikri ve Sınaî Hak İhlalleri ve İnternet Alan Adları İhtilafları – Çözüm Yolları / Şubat 2010
 • 3- Demokrasi İnsan Hakları ve Özgürlükler Bağlamında Anayasa Değişiklikleri / Mayıs 2010
 • 4- Türkiye ’nin Yeni Anayasa Arayışı/ Mayıs 2010
 • 5- Tanıma – Tenfiz / Nisan 2009
 • 6- Bilişim Hukuku/ Haziran 2009
 • 7- Borçlar Hukuku Değişiklik Tasarısı / Ekim 2009
 • 8- Tüketici Hakları / Ocak 2007
 • 9- Yeni Anayasa Işığında Özgürlükler / Şubat 2007
 • 10- Tüketici Hakları / Şubat 2007
 • 11- Tapu Tahsisi Belgesi / Mart 2007
 • 12- Bilişim Hukuku / Nisan 2007
 • 13- Aile Hukukunda Mal Rejimleri / Mayıs 2007
 • 14- Çek Hukuku ve Uygulamaları / Şubat 2006
 • 15- Kira Hukuku ve Uygulamaları / Nisan 2006
 • 16- Kıdem – İhbar Tazminatı / Aralık 2006
 • 17- Marka Hukuku / Şubat 2005
 • 18- Etkili Sunum Teknikleri / Mayıs 2005
 • 19- Borçlar Kanunu Yasa Tasarısı / Aralık 2005
 • 20- İş Hukuku ’ndaki Değişiklikler / Nisan 2004
 • 21- İcra ve İflas Kanunu ’ndaki Değişiklikler / Haziran 2004