Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma ve boşanmanın mali ve hukuki sonuçları hususunda anlaşamadıkları durumlarda taraflardan birinin yetkili ve görevli aile mahkemesine sunacağı boşanma dilekçesi ile açılır. Burada dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Salt boşanma başvurusu boşanma davasının kabulü için yeterli olmasına rağmen, boşanmaya karar verilmesi hâkimin takdirinde olup, boşanma sebebiniz ile yakından ilgilidir. Boşanma sebebiniz özel olabilir veya genel olabilir. Mutlak boşanma sebebi olabilir veya Nisbi boşanma sebebi olabilir. Sebep ne olursa olsun boşanma davası açtıktan sonraki adımda, gerekli prosedürler için görüşmek üzere bir boşanma avukatı bulmakta fayda vardır.

Genel Boşanma Sebebi 

Türk Medeni Kanun’un 166. Maddesinde düzenlenmiştir.  (Evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması)

Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış̧ olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. 

boşanma sebepleri

Yargıtay Kararlarında Boşanma Sebebi Olarak Gösterilen Hususlar

Boşanma davası açmak isteyen eşler için elde edilebilecek nihai sonuç sadece BOŞANMA olabilir. Bu nedenle odak noktası sadece boşanma olanlar için hukuk sistemimizin boşanmaya genel olarak nasıl baktığını anlamak önemlidir. Yargıtay’ımızın boşanmaya ilişkin kararları incelendiğinde aşağıda başlıklar halinde saydığımız sebeplerden dolayı boşanma kararları verildiğini görüyoruz.

Ancak unutulmamalıdır ki; bu boşanma sebeplerinin varlığından çok bu sebebin sizi ne kadar etkilediğinin doğru bir şekilde ifade edilmesi ve bu hususun hukukun kabul ettiği deliller ile ispat edilmesi ile sonuç elde edilecektir. Genel boşanma sebeplerine dayanan bir boşanma davasında Türk Hukuk sistemine göre AF niteliğinde olan davranışlarda bilinmelidir. Bu nedenle karşı tarafın sizin AF niteliğindeki bir davranışınızı ispatlanması durumunda dava sonucu beklentinize uygun olarak sırf boşanma iradesi göstermeniz nedeni ile boşanma ile sonuçlansa da kişinin kendi kusuru ile hak elde etmesinin önünde yine Türk Hukuk sistemi vardır. Bu nedenle karşı tarafın sizin için yıkıcı sonuçlar doğuracak davranışları da biliyor olmanızda fayda var. 

 • Duygusal Ve Psikolojik Şiddet 
 • Küçültücü Davranmak
 • Alay Etmek
 • Aşağılamak
 • Küçük Düşürmek
 • Tükürmek
 • Küçümsemek
 • Başkaları ile karşılaştırmak
 • Aile Sırlarını açıklamak
 • Dedikodu Çıkarmak
 • İftira Etmek
 • Hırsızlık Yapmak
 • Suçlayıcı Davranmak
 • Çocuğu Kendisinden Olmadığı İle Suçlamak
 • Hırsızlıkla Suçlamak
 • Kız Çıkmadı Diye Suçlamak
 • Kötü Yolda Olmakla Suçlamak
 • Sadakatsizlikle Suçlamak
 • Sapık İlişki İle Suçlamak
 • Başkaları İle İlgilenmek İle Suçlamak – İktidarsızlıkla Suçlamak
 • Güven Sarsici Davranışlar İle Suçlamak
 • Diğer Suçlamalarda Bulunmak
 • Hakaret Edi̇ci̇ Davranmak
 • Eşi̇ne Hakaret Etmek
 • Çocuklara Hakaret Etmek
 • Ortak Çocuğa Hakaret Etmek
 • Üvey Çocuğa Hakaret Etmek
 • Eşi̇ni̇n Ailesine Hakaret Etmek
 • Karşılıklı Hakaret Etmek
 • Sevgisiz Davranmak
 • Başkasını Sevdiğini Söylemek
 • Eşini Sevmediğini Söylemek
 • Zorla Evlendirildiğini Söylemek
 • Başkası İle Evleneceğini Söylemek
 • Eşinden Sıkıldığını Söylemek
 • Eşinden Soğuduğunu Söylemek
 • Eşini İstemediğini Söylemek
 • Eşine Isınamadığını Söylemek
 • Baskıcı Davranmak
 • Kıskançlık Göstermek
 • Başkaları İle Görüştürmemek
 • Çocukları İle Görüştürmemek
 • Ai̇le İle Görüştürmemek
 • Komşu İle Görüştürmemek
 • Tehdit Etmek
 • Eşini Tehdit Etmek
 • Çocuklarını Tehdit Etmek
 • Ailesini Tehdit Etmek
 • Uzaklaştırmak
 • Başkasının Yanına Bırakmak
 • Ailesinin Yanına Bırakmak
 • Akrabaları Yanına Bırakmak
 • Üçüncü Kişilerin Yanına Bırakmak
 • Eve Almamak
 • Kilit Değiştirmek
 • Evden Kovmak
 • Eşini Kovmak
 • Eşinin Ailesini Kovmak
 • Eşini Yurtdışına Yanında Götürmemek
 • Eşyalarını Toplamak
 • Baskı Yapmak
 • Üvey Çocuğa Kötü Davranmak
 • Korkutmak
 • İlgisiz Davranmak
 • Ai̇le İle İlgilenmemek
 • Çocuklara İlgisizlik Göstermek
 • Eşe İlgisizlik Göstermek
 • Doğumunda İlgilenmemek
 • Arabasına Almamak
 • Sebepsiz İntihar Etmek / Kalkışmak
 • Hastalıkla İlgilenmemek
 • Eşi̇ni̇n Hastalığı İle İlgilenmemek
 • Çocuğun Hastalığı İle İlgilenmemek
 • Müdahalelerle İlgilenmemek
 • Evle İlgilenmemek
 • Evi Sık Terketmek
 • Bazı Geceler Eve Gelmemek
 • Eve Geç Saatlerde Gelmek
 • Tedavi İle İlgilenmemek
 • Epilepsi (Sara) Tedavisinden Kaçınmak
 • Ağız Ve Vücut Kokusu Tedavisinden Kaçınmak
 • Bulaşıcı Hastalık Tedavisinden Kaçınmak
 • Tüp Bebek Tedavisinden Kaçınmak
 • Diğer Sebeplerle Tedaviden Kaçınmak
 • Temizlikle İlgilenmemek
 • Beden Temizliği İle İlgilenmemek
 • Ev Temizliği İle İlgilenmemek
 • Diğer Sebepler
 • Ekonomik Şiddet Sebebi̇ İle Boşanma
 • Bi̇rli̇k Görevleri̇ İle İlgili Sorunları Bulunmak
 • Bi̇rli̇k Görevleri̇ni̇ Yeri̇ne Getirememek
 • Bağımsız Konut Sağlamamak
 • Borçlandırıcı Davranışlarda Bulunmak
 • Aşırı Borçlanmak
 • Haciz Gelmesine Sebebi̇yet Vermek
 • Kumar Oynamak
 • Borçlarını Ödememek
 • Ayrı Yaşamak
 • Aşırı Tasarruflu Davranmak
 • Eve Bakmamak
 • Cebinden Habersiz Para Almak
 • Çalışmayla İlgili Sorunları Bulunmak
 • Çalışmamak
 • Zorla Çalıştırmak
 • Çalıştırmamak
 • İşten Çıkarılmasını Sağlamak
 • Diğer Ekonomik Şiddet Sebepleri̇
 • Ci̇nsel Şiddet Sebebi İle Boşanma
 • Cinsel İlişki Sorunları Bulunmak
 • Ci̇nsel İlişki Kuramamak
 • İstenmeyen Şekilde Ci̇nsel İlişki Kurmak
 • İstek Dişi Ci̇nsel İlişki Kurmak
 • Ci̇nsel İlişkiden Kaçınmak
 • Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Taktırmak
 • Cinsel Açıklamada Bulunmak
 • Ci̇nsel Yetersizliği Açıklamak
 • Eşini Satacağını açıklamak
 • Ci̇nsel Suçlamada Bulunmak
 • Ci̇nsel Taci̇zde Bulunmak
 • Güven Sarsıcı Davranışta Bulunmak
 • Başkası İle Evlendiğini Bildirmek
 • Elele Görülmek
 • Evlilik Öncesi İlişkiye Girdiğini açıklamak
 • Irzına Geçilmek İstendiğini̇Söylemek
 • İstenmeyen Kişilerle Arkadaşlık Etmek
 • İleti̇şi̇m Araçları İle Güven Sarsici Davranışlarda Bulunmak
 • Sevgilisini Unutamadığını Söylemek
 • Parklarda Yabancı Kişilerle Oturmak
 • Gittiği Yeri İzah Etmemek/edememek
 • Eski Eşi İle Görüşmek
 • Diğer Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak
 • Sadakate Aykırı Davranışlarda Bulunmak
 • Başkası İle Yaşamak
 • Eve Başkasını Almak
 • Evlilik Dişi Çocuğu Olmak
 • İli̇işkisini Anlatmak
 • Sadakatsizliğini Açıklamak
 • Başkası İle Ci̇nsel İlişki Kurmak
 • Diğer Sadakate Aykırı Davranışlar
 • Diğer Ci̇nsel Şiddet Sebepleri
 • Fiziksel Şiddet Sebebi̇ ile Boşanma
 • Doğrudan Fiziksel Şiddet
 • Dövmek
 • Eşi̇ni̇ Dövmek
 • Çocukları Dövmek
 • Ai̇lesi̇ni̇ Dövmek
 • Karşılıklı Dövüşmek
 • Dövülmek
 • Eşi̇ Tarafından Dövülmek
 • Çocukları Tarafından Dövülmek
 • Ailesi Tarafından Dövülmek
 • Dövülmeye Seyirci Kalmak
 • Yaralamak
 • Kesi̇ci̇ Aletle Yaralamak
 • Tırnakla Yaralamak
 • Fırlatmak
 • Isırmak
 • İtmek
 • Ci̇si̇mle Vurmak
 • Tekmelemek
 • Saçını Çekmek
 • Tırmalamak
 • Dolaylı Fiziksel Şiddet
 • Kilitlemek
 • Zarar Vermek
 • Eşyaya Zarar Vermek
 • Yangın Çıkarmak
 • Ortak Konutun Elektriğini Kesmek
 • İşyerine Zarar Vermek
 • Araca Zarar Vermek
 • Konuta Zarar Vermek
 • Zorlama İçeren Davranışta Bulunmak
 • Kavgaya Katılmak
 • Diğer Fiziksel Şiddet Sebepleri̇
 • Sosyal Şiddet Sebebi̇ İle Boşanma
 • Uyuşturucu Kullanma
 • Aşırı İçki Kullanma
 • Aykırı Hobilere Sahi̇p Olmak
 • Kültürel Farklılığa Aykırı Davranış Sergilemek
 • Düğün Sorunları Bulunmak
 • Aykırı Di̇nsel Davranışlarda Bulunmak
 • Di̇n Kurallarını İstismar Etmek
 • Tari̇kat Toplantılarına Katılmak
 • İmam Nikahlı Yaşamak
 • Çağdaş Kıyafetlere Aykırı Gi̇yi̇nmeye Zorlamak
 • Çağdaş Kıyafetlere Aykırı Giyinmek
 • Üfürükçülere Götürmek
 • Beddua Etmek
 • Zararlandırma Amacı İle Şikayet Etmek
 • Diğer Sosyal Şiddet Sebepleri̇
 • Görsel Şiddet Sebebi̇ İle Boşanma
 • Günlükteki Anlatımlar
 • Telefon Konuşma Kayıtları
 • Mesaj Kayıtları
 • Telefon Mesaj Kayıtları
 • Bilgisayar Mesaj Kayıtları
 • Televizyon Görüntüsü
 • Fotoğraf Görüntüsü
 • Mektup İçeri̇ği̇
 • Diğer Görsel Şiddet Sebepleri