Boşanma davası, boşanma sebeplerini içeren boşanma dilekçesi ile yetkili ve görevli aile mahkemesine yapılan başvuru ile açılır. Boşanma davası sözlü başvuru ile açılamaz. Muhakkak boşanma sebeplerini içeren bir dilekçe ile aile mahkemesine yapılan başvuru ile boşanma davası açılabilir.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun “Dava Dilekçesinin İçeriği” başlıklı 119.  Maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurları belirtmiştir. Buna göre dava dilekçesinde;


a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. 

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
g) Dayanılan hukuki sebepler.
ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası. Bulunması zorunludur. 

Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış̧ sayılır. 

Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri TMK m. 166 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre;

1-Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m. 166), 

2-Zina(TMK. M. 161), 

3-Hayata Kast (TMK. M. 162),

4-Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış (TMK. M. 162), 

5-Suç İşleme (TMK. M. 163), 

6-Haysiyetsiz Hayat Sürme(TMK. IN. 163),

7-Terk (TMK. M. 164),

8- AKIL HASTALIĞI (TMK. M. 165),

9- Fiili Ayrılık (TMK. M. 166 F. IV) sebeplerinden ötürü boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanmaya yönelik her türlü dava ve talepler için görevli mahkeme AİLE MAHKEMELERİDİR

TMK Madde 168. Maddesine göre Boşanma veya Ayrılık davalarında yetkili mahkeme, “eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce tarafların son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

boşanma davası

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? 

01.01.2019 tarihinden itibaren yargıda hedef süre uygulamasına geçilmiştir. Buna göre Boşanma davaları için 10 ay, Nafaka davaları için 8 ay, Vesayet davaları için 3 aylık hedef süreler öngörülmüştür. Ancak uygulamada mahkemelerin yoğunluğundan dolayı bu süreler genellikle aşılmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları ortalama olarak İstinaf ve Yargıtay aşaması hariç 1,5-2 yıl sürmektedir. Anlaşmalı Boşanma davaları ise 1ay ile 3 ay gibi sürede tamamlanmaktadır. 

Boşanma Davası Açmak İçin Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davası açmak için boşanma avukatı tutmak bir zorunluluk değildir. TMK’ye göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da barındırmaktadır. İnternetten veya herhangi bir yerden temin edilen dilekçe örnekleri ile dava açma işlemi bir aşamaya kadar yürütülebilir ama; hem hukuki açıdan bir sorun olmaması hem de bu süreci sağlıklı yürütebilmek amacıyla süreç boşanma avukatı aracılığıyla yürütülmelidir. Hukuki süreci ve dosya sürecini, dilekçe oluşturma adımını hukuka uygun yürütmek için boşanma avukatı hizmeti gereklidir.