BOŞANMA AVUKATI

Çalışma Alanlarımız

Son Yazılarımız

İş Hukuku Mevzuatı ve Yargıtay Kararları Işığında İşveren Rehberi

2020 Yılında Vergi Düzenlemelerinde Bizi Neler Bekliyor?

Hukuk Devleti Veya Hukukun Üstünlüğü…

Sebepsiz Zenginleşme

AİLE HUKUKU KAVRAMI

Aile Hukuku deyince aklımıza, Evlilik Akdi ile bir araya gelen eşlerin ve bu evlilik içi birleşme sonucu dünyaya gelen ya da evlilik içi birleşmeden doğmasa bile evlilik dışı birleşme sonucunda meydana gelen çocuklar arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalı gelir. Aile Hukuku 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un en kapsamlı bölümü olan “Aile Hukuku” başlıklı ikinci kitabında düzenlenmiştir. Aile Hukuku, Evlilik Hukuku, Hısımlık ve “Vesayet” olmak üzere üç bölümden oluşur.

İçindekiler

1.“AİLE” NEDİR?

2.PEKİ RESMİ VE GEÇERLİ BİR EVLİLİK NEDİR?

3.BOŞANMA DAVASI

4.BOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

5.BUNUN SİZE NE FAYDASI OLACAKTIR?

6.BOŞANMA AVUKATI HANGİ TÜR DAVALARA BAKAR?

7.BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN NELER YAPMALIYIM?

8.BOŞANMA AVUKATI İLE NAFAKA DAVASI NASIL AÇILIR?

9.BOŞANMA AVUKATI İLE ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

10.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

11.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

12.ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

İçindekiler

1.“AİLE” NEDİR?

2.PEKİ RESMİ VE GEÇERLİ BİR EVLİLİK NEDİR?

3.BOŞANMA DAVASI

4.BOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

5.BUNUN SİZE NE FAYDASI OLACAKTIR?

6.BOŞANMA AVUKATI HANGİ TÜR DAVALARA BAKAR?

7.BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN NELER YAPMALIYIM?

8.BOŞANMA AVUKATI İLE NAFAKA DAVASI NASIL AÇILIR?

9.BOŞANMA AVUKATI İLE ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

10.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

11.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

12.ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

Boşanma Avukatı, Nişanlılık ile başlayan evlilik ile devam eden, boşanma ve mal rejimi tasfiyesi ile son bulan bu süreçte taraflara vermiş olduğu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile tarafların bu süreçten mümkün olan en az zararla çıkmaları ve tarafların lehine olacak durumlardan ün üst seviyede yararlanmaları ve bu süreç zarfında açılabilecek olan Maddi-Manevi Tazminat Davaları, Nafaka Davaları, Velayet Davaları ve Mal Rejiminin Tasfiyesi için açılacak davalarda tarafların bu süreci en iyi şekilde yönetmesine yardımcı olmaktadır.   

Bütün modern hukuk sistemleri gibi Türk Hukuk sisteminde “AİLE” kavramına önem verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle “AİLE” kavramı önemlidir. 

“AİLE” NEDİR?

Türk Hukuk sistemine göre Aile, resmi ve geçerli bir evlilik ile başlar. Evlenme, tarafların evlilik birliğini meydana getirmelerini sağlayan hukuki bir işlemdir. Aile hukukuna ilişkin kurallar Türk Medeni Kanunu’nda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu aileyi oluşturan bireylerin haklarını korumak, doğacak çocukların soy ve nesep bağlarını düzenlemek, miras ve edinilen mallar üzerindeki haklarını koruma altına almak için gereklidir. Ayrıca Evlenmenin Boşanma, ölüm gibi sebeplerle son bulması veya evliliğin iptalini gerektiren sebeplerle ortadan kalkması gibi durumlarda geride kalan eşin ve ölen eşin mirasçılarının haklarını korumak için bu düzenlemeler gerekli görülmüştür.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

PEKİ RESMİ VE GEÇERLİ BİR EVLİLİK NEDİR?

Bu sorunun da cevabının verilmesi gerekir. Ancak Evlilik kavramına da kısa bir bilgi notu düşmek gerekir. Evlilik kurucu nitelikte bir kavramdır. Evlenen bireylerin hukuki statüsü değiştirir. Bu şu anlama gelir; Evlilik birliğinin kurulması bireyin eşine, eşinin ailesine ve çocuklarına karşı bazı sorumluluklar yükler. Bireyin bu sorumluluklarına aykırı davranması veya bu sorumluluklarını hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi “BOŞANMA SEBEBİ” olarak karşımıza çıkar. 

Resmi ve Geçerli bir Evlilik tek bir yol ile sağlanır. Hukuken reşit sayılan bireylerin (Reşit olmayan bireylerin de hâkim kararı ile evlenebilmelerinin yolu açıktır.) kendi rızaları ile gerekli işlemleri başlatarak yaptıkları başvuru neticesinde devletin evliliğe engel olan durum araştırması ve sağlık sonuçlarını değerlendirmesi akabinde görevli ve yetkili evlendirme memuru ve ayırt etme gücüne sahip iki tanığın huzurunda sözlü ikrarını müteakip yapılan tören sonucu evlilik birliği kurulmuş olur. Kanununda belirtilen usullere uygun yapılmayan evlilikler geçerli değildir. Yabancı ülkelerde yapılan evliliklerde o ülke kanunlarına göre geçerli ise Ülkemiz hukuk sisteminde de bunu Tanıma ve Tenfiz başvurusu ile geçerli hale getirilmesinin önünde bir engel yoktur. 

BOŞANMA DAVASI

Boşanma davaları “ÇEKİŞMELİ BOŞANMA” davası ve “ANLAŞMALI BOŞANMA” davası olarak iki çeşittir. Çekişmeli Boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. Maddesi haricinde kalan sebepler nedeniyle açılan bütün davaları kapsar. Taraflar boşanma hususunda anlaşsalar dahi kanunda belirtilen diğer hususlarda anlaşamadıkları takdirde Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmez. Bu durumda mahkemenin görecek olduğu dava türü “Hâkim Kararı ile Boşanma” halk arasındaki bilinen ismi ile çekişmeli boşanma davası olacaktır. Boşanma davasına anlaşmalı diyebilmek için tarafların boşanma, nafaka, tazminat, velayet ve kişisel ilişki kurulması gibi hususlarda tam mutabakat sağlamaları gerekir.

BOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Bir boşanma davasının görülebilmesi için Aile mahkemesine başvuru yapılması yetmez. Dava yetkili mahkemede açılmalıdır. Boşanma Davalarında tarafların son 6 ay birlikte oturdukları yerde bulunan Aile Mahkemesi kesin yetkili mahkemedir. Boşanma başvurusu buraya yapılmalıdır. Boşanma davası açabilmek için hukuken geçerli bir boşanma gerekçesi olmalıdır. Boşanma iradesi göstermek bir boşanma gerekçesidir. Hiç kimse istemediği bir evlilik altında evli kalmaya zorlanamaz. Türk Hukuk sistemi Boşanmayı reddeden bir sisteme sahip değildir. Bu nedenle boşanma iradesinin gösterilmesi Boşanma sonucunu elde etmeye yeterlidir. Ancak bu iradeyi gösteren için maddi ve manevi tazminat gibi bir sonucu olması bu konunun dışındadır. Usule uygun olan her başvuru Aile mahkemesi tarafından dikkate alınır ve dava süreci başlar. 

Boşanmak isteyen kişiler dava dilekçeleri ve varsa davalarında ortaya koyacakları deliller ile birlikte avukat tutma zorunluluğu olmadan boşanma davası açabilirler. Taraflara hak kaybına uğramamak için bu konuda Uzman Boşanma Avukatı desteği edinmeleri tavsiye edilir. Eğer avukat tutacak maddi gücünüz yok ise davanın görüldüğü mahkemenin bulunduğu il barosundan bir avukat talep edebilirsiniz. Mahkeme bu talebinizi dikkate alır ve size Avukat temin eder. Ancak uzmanlığı Boşanma olan uzman ve deneyimli Boşanma Avukatı sizin haklarınızı en iyi koruyacak olan kişidir.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

BUNUN SİZE NE FAYDASI OLACAKTIR?

Tabii ki de BOŞANMA AVUKATI (BOŞANMA DAVALARINDA DENEYİMLİ) olarak görev yapan meslek mensupları, süreçlerin daha kolay ve tarafların hak kaybı yaşamamasını sağlayacak biçimde sürmesini temin edebileceğinden, avukat tutmak sağlıklı bir yöntem olarak kabul edilir. Konularında uzmanlık alanı olarak seçmiş olan kişilerdir. Bu nedenle Boşanma Avukatı olmak hayatın içinde her yerde bulunmayı gerektirir. Bu dava türleri birbirinden farklı usul kurallarına sahip olduğu için BOŞANMA AVUKATI işleyiş ve süreç bilgisine de haiz olmalıdır. 

BOŞANMA AVUKATI, boşanma süreçlerinde sizin karşılaşabileceğiniz olası olaylara karşı önlem ve tedbirleri alarak sizi ve çocuklarınızı korumak, velayet söz konusu olduğunda sizin olağan yaşamınız içerisinde dikkat etmek zorunda olduğunuz ve karşılığı hukuki sonuç doğurabilecek davranışların neler olduğunu size izah ederek yanlış yapmanızı önleyerek bu davranışınızın olumsuz sonuçlarından sizi koruyacaktır. 

Kısaca Boşanma Avukatı sayıca çok az bulabileceğiniz ender insanlardır. Bunun doğru olup olmadığını dava sonunda öğrenmek yerine boşanma süreçlerinin başında doğru bir avukat tercihi yapmanız en doğru harekettir.

BOŞANMA AVUKATI HANGİ TÜR DAVALARA BAKAR?

Konusu ve uzmanlık alanı “BOŞANMA” olan bir avukat sadece boşanma davalarına bakar. Ancak boşanma davalarının içinde Aile Hukukunun tüm kavramlarına ilişkin davalar; 

 • Nafaka
 • Velayet
 • Mal reji̇mi̇ni̇n tasfi̇yesi̇ne i̇li̇şki̇n davalar
 • Boşanmaya i̇li̇şki̇n maddi̇-manevi̇ tazmi̇nat davalari
 • Soybağina (nesep) i̇li̇şki̇n davalar
 • Tanima ve tenfi̇z davalari ve alt başlıklarının tamamı
 • Ai̇le i̇çi̇ şi̇ddet nedeni̇ i̇le i̇lgi̇li̇ ceza davalari ve paraleli̇nde açabi̇lecek davalar
 • Mi̇ras nedeni̇ i̇le açilabi̇lecek menkul ve gayr-i̇ menkul davalari
 • Evli̇li̇k altinda konu olabi̇lecek i̇şletmeler ve şi̇rketler nedeni̇ i̇le şi̇rketler hukuku ve vergi̇ hukuku davalari
 • Evli̇li̇k öncesi̇ sözleşmeler ve anlaşmali boşanmalarda sözleşme vasiflari nedeni̇ i̇le sözleşmeler hukuku davalari
 • Yabancilar i̇le yapilan evli̇li̇kler nedeni̇ i̇le yabancilar hukukuna i̇li̇şki̇n davalar

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN NELER YAPMALIYIM?

Unutmayın hiç kimse Boşanma amacı ile evlenmez. Boşanma sonucu itibari ile yıkıcı bir dava türüdür. Bireylerin haklarının en fazla istismar edildiği dava türlerinin başında gelir. 

Boşanma davası açılmasının ön şartı geçerli bir evliliğin olmasıdır. Boşanma düşüncesinde olan bireyin boşanma kararı verdiğinde deneyimli bir boşanma avukatından boşanma sürecinde ne ile karşılaşabileceğini, neler yaşayabileceğini, hukuken hangi haklara sahip olduğunu öğrenmesi gerekir. İçinde bulunduğunuz durumun niteliğine göre;

 • Evliliğin iptali (Butlan Davası) ile hukuken hiç evlenmemiş olabilirsiniz.
 • Elinizdeki delillere ve tanıklara göre haklı olmanız durumunda Maddi ve Manevi tazminat alabilirsiniz. 
 • Boşanma sürecine girdiğinizde Evlilik ile edinilmiş mallar üzerinde hak kayıplarını yaşamamak için gerekli önlemleri erkenden alabilirsiniz. 
 • Evlilik içinde doğan çocuklarınız üzerinde hak kaybı yaşamamak için velayet süreçleri ve sizin bu süreçlerdeki davranışınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 
 • Ayrıca evli bireylerin evlilik birliği içinde yaşadıkları olaylar, kendileri için ağır ve bu olayların maddi ve manevi sonuçlarını yaşayan kişilerdir. Ancak bu olayların hukuki karşılıkları mevcuttur. Sizin için çok önemsiz bir olayın hukuken karşılığı bazen karşı taraf için yıkıcı olabilir. Siz bunu atlayabilirsiniz ve bu size hak kaybı olarak geri dönebilir. 

Boşanma sürecini başlatmak için yeterli ve gerekli tek koşul, boşanma dilekçesi ile yetkili ve görevli aile mahkemesine yapılacak boşanma başvurusudur. Bu başvuruda delillerin, tanıkların, olay ifadelerinin bulunup bulunmadığı dava konusudur. Usulüne uygun yapılan her başvuru; davanın görülmesi için yeterli ve tek koşuldur. Başvuru içeriği ise boşanma sonucunu belirler. 

Boşanma sonuçları itibari ile yıkıcı bir dava olduğundan hak kaybı ve istismarına müsaittir. Bu nedenle Boşanma başvurusunun yapılarak boşanma davası açmış olmak farklı bir durumdur. Boşanma sonucunda beklentinize uygun bir sonuç elde etmek farklı bir durumdur. Bu nedenle uzman bir boşanma avukatı yardımı ile beklentinize uygun sonuçlar almak yanında boşanma süreçlerinde de olası hak kayıplarının da tedbiren önlenmesi ve hak istismarlarının engellenmesi sizin için önemli ise Uzman ve Deneyimli bir Boşanma Avukatına ihtiyacınız var demektir. 

BOŞANMA AVUKATI İLE NAFAKA DAVASI NASIL AÇILIR?

Nafaka; Evli olan bireylere Medeni Kanun’un birbirine yüklediği sorumlulukların başında gelir. Nafaka ne zaman talep edilebilir?

Nafaka en sık olarak, boşanma süreci içerisinde olan bireylerden ekonomik olarak sıkıntıya düşecek olan eşin ve/veya çocukların geçimi nedeni ile sorumlu olan eş üzerine yüklenen bir sorumluluktur. Buna “Tedbir Nafakası” denir. Boşanma süreci içerisinde bireyler aynı ev içerisinde yaşıyorsa yani birlikte yaşam devam ediyorsa nafakaya hâkim tarafından karar verilemeyebilir. Tedbir nafakası, miktarı ve verilip verilmeyeceği hâkim takdirinde olan bir nafaka türüdür. Tedbir nafakasında Kusur aranmaz. Koşulları oluştu ise hâkim tarafından Tedbir Nafakasına karar verilir.

Boşanma sonucunda, “İştirak Nafakası” reşit olmayan çocuklar için ya da reşit olup ta eğitim hayatı devam eden çocuk için velayet sahibi eş veya erişkin çocuk tarafından talep edilebilir. 

Boşanma sonucunda, “Yoksulluk Nafakası” evliliğin sonlanması nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eş için talep halinde hâkim tarafından verilen karar sonucunda belirlenir. Miktarı ve verilip verilmemesi hâkim takdirinde olan nafaka türüdür. Hâkim re ’sen gözetmek zorunda olduğu hukuki kurallara tabidir. 

Nafakayı talep eden eşin yaşı, çalışıp çalışamayacağı, çalışmıyorsa keyfi nedenler ile çalışmadığı, evliliğin süresi, evlilik boyunca eşi tarafından çalışmasına müsaade edilip edilmediği ve diğer birçok nokta hem tazminat hem de nafaka düzenlenmesi için gözetilen noktalardır. 

Nafaka Davası, evlilik birliği içinde de açılabilecek bir dava türüdür. Nafaka davası açabilmek için bir boşanma davasının olması zorunluluğu yoktur. Şöyle ki;

Evi terk eden ya da nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşe yönelik açılabilir. Ancak belirli koşullar gerçekleşmelidir. Terk edilen eşin çalışmasına mâni olan hukukun kabul ettiği bir durum olmalıdır. Yaşlılık, ev içinde bakıma muhtaç çocukların olması ve benzeri durumlar en sık karşılaşılan durumlardır. Bu durumlarda kimse boşanmaya zorlayamayacağı için boşanmak istemeyen eşin nafaka almasına da engel bir durum yoktur. Tüm bunlara bakarak boşanma davası sürecinde talep dahilinde gözetilen bir konu olan nafaka ayrı bir dava konusu da olabilmektedir. 

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

BOŞANMA AVUKATI İLE ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma Davasını avukatınız ile ya da boşanma avukatınız olmadan açabilirsiniz. Bu işlem olarak değişmez. Ancak sonuç olarak değişiklik gösterecektir. Şöyle ki;

Hiç kimse boşanma düşüncesi ile evlenmez. Evlilik bireylere sorumluluklar yükler. Erkek ya da kadın, evlilik içi görev ve sorumluluklar cinsiyete göre ayrılmamış, kavram olarak yüklenmiştir. Bu nedenle dava sürecinde sizin yaşadığınız olayları ve bunların sizi ne kadar etkilediği ayrı bir konudur. Bunların hukuki karşılıkları ayrı bir konudur. Ayrıca hukuki sonuçları da mevcuttur. Kusur oranları tazminatı etkilediği gibi kusurun cinsine göre velayet hakkını kaybetmeniz ya da edinilmiş mallardan alacağınız hakkınızda bir kayıp yaşayabilirsiniz. Boşanma sonuçları itibari ile iyice düşünülmesi gereken bir konudur. Sadece eşleri ilgilendirmez. Boşanmanın eşler açısından sonuçları olduğu gibi çocuklar açısından da sonuçları mevcuttur. Boşanma sürecinde alınan geçici önlemler nedeni ile de sosyal olarak yaşanılacak durumlar mevcuttur. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bu kararı kesinleştirerek bir boşanma başvurusu yapmadan önce sonuçları ile ilgili son derece detaylı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Bu değerlendirmelerden sonra yine de boşanmaya karar veren eşler, Boşanma ve boşanmanın mali ve hukuki bütün sonuçlarında anlaşmaya vardıkları takdirde, Anlaşmalı Boşanma dilekçesi ve bu dilekçenin ekinde yer alacak Boşanma Protokolünün hazırlanması ve bunun boşanma başvurusu için yetkili ve görevli aile mahkemesine verilmesi yeterlidir. Boşanma protokolünün içine her iki taraf kabul etmiş olsa bile hukuka aykırı maddeler koyamazsınız. Anlaşmalı Boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme tarafından taraflara duruşma günü bildirilir. Duruşmada davanın tarafları bizzat hazır bulunmalı ve protokolü aynen kabul ettiklerini hâkim huzurunda beyan etmeleri gerekir. Ben davaya gitmesem olur mu zaten boşanma avukatım var demeniz doğru değildir. Hâkim kimlik tespitinin akabinde taraflardan sözlü olarak boşanmayı ve protokolü kabul ettiklerine dair beyanlarını alır ve kayıtlara protokolün her iki taraf tarafından sözlü ve yazılı ıslak imzaları ile onaylandığını geçirir. Kararın kesinleşmesini müteakip boşanma gerçekleşir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu 166/3 maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen şartların bir arada gerçekleşmesi gerekir. 

*Taraflarin en az bi̇r yil süreyle evli̇ kalmalari gerekmektedi̇r. Evli̇li̇k süresi̇ ve protokol i̇çeri̇ği̇ni̇n hukuka aykırı madde i̇çermemesi̇ haki̇m tarafından re ’sen gözeti̇len hususlardır. 

*Taraflar bi̇zzat di̇nlenmeli̇di̇r. Davacı ve davalı duruşmada bi̇zzat hâki̇m tarafindan di̇nlenmeli̇di̇r.

*Aynı anda di̇nlenmeli̇di̇r

*Taraflarin i̇mzaları alınmalıdır

*Taraflardan bi̇ri̇ vesayet altinda i̇se TMK M.166 F. I-II hükmüne göre i̇nceleme yapilmalidir

*Boşanmadaki̇ sai̇k di̇kkate alınmaz

*Tarafların i̇radeleri̇ni̇n serbestçe açıklandığına haki̇m kanaat geti̇rmeli̇di̇r.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

Zi̇na (TMK. M. 161)

Hayata Kast (TMK. M. 162).

Pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK. M. 162),

Suç i̇şleme (TMK. M. 163),

Haysi̇yetsi̇z hayat sürme (TMK. IN. 163).

Terk (TMK. M. 164).

Akıl hastalığı (TMK. M. 165)dır.

Fi̇i̇li̇ ayrılık sebebi̇yle boşanma (TMK. M. 166 F. IV)dır.

Türk Medeni Kanunundaki sebepler ile açacağınız boşanma davalarında, sizin yaşadığınız olayların gerçekleşme şekline göre sizin davanız görülecektir. Her birinin sonucu boşanma ile sonuçlansa da karşı tarafa farklı sonuçlar olarak etki edecektir. Bu nedenle sizin yaşadığınız olayların sonuçlarında hak kayıplarının önüne geçmek için deneyimli bir boşanma avukatı ile yola çıkmanızda yarar vardır. Hukuk sisteminin sizi anlamasını sağlar iseniz hukuka uygun tüm taleplerinizi elde edersiniz. Bu sonuçlar çoğu zaman beklentinizin üzerinde olabilir. 

Unutulmamalıdır ki yukarıdaki saydığımız her bir sebeple açılacak boşanma davasının süreci izlenecek yollara bakımından farklılıklar gösterir ve belirli bazı kuralları vardır. Terk nedeni ile açılacak boşanma davasında İHTAR koşulunun usule uygun olarak gerçekleşmiş olması ve bunun ispatı gibi özel kurallar bütününe sahiptir. Bu nedenle deneyimli bir Boşanma Avukatı ile çalışmak hayati önem taşır. 

Randevu Talep Et