BOŞANMA AVUKATI

Çalışma Alanlarımız

Son Yazılarımız

İş Hukuku Mevzuatı ve Yargıtay Kararları Işığında İşveren Rehberi

2020 Yılında Vergi Düzenlemelerinde Bizi Neler Bekliyor?

Hukuk Devleti Veya Hukukun Üstünlüğü…

Sebepsiz Zenginleşme

BOŞANMA DAVASI

Boşanma Avukatı, Nişanlılık ile başlayan evlilik ile devam eden, boşanma ve mal rejimi tasfiyesi ile son bulan bu süreçte taraflara vermiş olduğu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile tarafların bu süreçten mümkün olan en az zararla çıkmaları ve tarafların lehine olacak durumlardan ün üst seviyede yararlanmaları ve bu süreç zarfında açılabilecek olan Maddi-Manevi Tazminat Davaları, Nafaka Davaları, Velayet Davaları ve Mal Rejiminin Tasfiyesi için açılacak davalarda tarafların bu süreci en iyi şekilde yönetmesine yardımcı olmaktadır.   

Bütün modern hukuk sistemleri gibi Türk Hukuk sisteminde “AİLE” kavramına önem verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle “AİLE” kavramı önemlidir. 

Boşanma davaları “ÇEKİŞMELİ BOŞANMA” davası ve “ANLAŞMALI BOŞANMA” davası olarak iki çeşittir. Çekişmeli Boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. Maddesi haricinde kalan sebepler nedeniyle açılan bütün davaları kapsar. Taraflar boşanma hususunda anlaşsalar dahi kanunda belirtilen diğer hususlarda anlaşamadıkları takdirde Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmez. Bu durumda mahkemenin görecek olduğu dava türü “Hâkim Kararı ile Boşanma” halk arasındaki bilinen ismi ile çekişmeli boşanma davası olacaktır. Boşanma davasına anlaşmalı diyebilmek için tarafların boşanma, nafaka, tazminat, velayet ve kişisel ilişki kurulması gibi hususlarda tam mutabakat sağlamaları gerekir.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası açılmasının ön şartı geçerli bir evliliğin olmasıdır. Boşanma düşüncesinde olan bireyin boşanma kararı verdiğinde deneyimli bir boşanma avukatından boşanma sürecinde ne ile karşılaşabileceğini, neler yaşayabileceğini, hukuken hangi haklara sahip olduğunu öğrenmesi gerekir. İçinde bulunduğunuz durumun niteliğine göre;

 • Evliliğin iptali (Butlan Davası) ile hukuken hiç evlenmemiş olabilirsiniz.
 • Elinizdeki delillere ve tanıklara göre haklı olmanız durumunda Maddi ve Manevi tazminat alabilirsiniz. 
 • Boşanma sürecine girdiğinizde Evlilik ile edinilmiş mallar üzerinde hak kayıplarını yaşamamak için gerekli önlemleri erkenden alabilirsiniz. 
 • Evlilik içinde doğan çocuklarınız üzerinde hak kaybı yaşamamak için velayet süreçleri ve sizin bu süreçlerdeki davranışınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 
 • Ayrıca evli bireylerin evlilik birliği içinde yaşadıkları olaylar, kendileri için ağır ve bu olayların maddi ve manevi sonuçlarını yaşayan kişilerdir. Ancak bu olayların hukuki karşılıkları mevcuttur. Sizin için çok önemsiz bir olayın hukuken karşılığı bazen karşı taraf için yıkıcı olabilir. Siz bunu atlayabilirsiniz ve bu size hak kaybı olarak geri dönebilir. 

Boşanma sürecini başlatmak için yeterli ve gerekli tek koşul, boşanma dilekçesi ile yetkili ve görevli aile mahkemesine yapılacak boşanma başvurusudur. Bu başvuruda delillerin, tanıkların, olay ifadelerinin bulunup bulunmadığı dava konusudur. Usulüne uygun yapılan her başvuru; davanın görülmesi için yeterli ve tek koşuldur. Başvuru içeriği ise boşanma sonucunu belirler. 

Boşanma sonuçları itibari ile yıkıcı bir dava olduğundan hak kaybı ve istismarına müsaittir. Bu nedenle Boşanma başvurusunun yapılarak boşanma davası açmış olmak farklı bir durumdur. Boşanma sonucunda beklentinize uygun bir sonuç elde etmek farklı bir durumdur. Bu nedenle uzman bir boşanma avukatı yardımı ile beklentinize uygun sonuçlar almak yanında boşanma süreçlerinde de olası hak kayıplarının da tedbiren önlenmesi ve hak istismarlarının engellenmesi sizin için önemli ise Uzman ve Deneyimli bir Boşanma Avukatına ihtiyacınız var demektir. 

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

BOŞANMA DAVASI NERDE AÇILIR?

BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR

Boşanmaya yönelik her türlü dava ve talepler için görevli mahkeme AİLE MAHKEMELERİDİR.

TMK Madde 168. Maddesine göre Boşanma veya Ayrılık davalarında yetkili mahkeme, “eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce tarafların son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

Bir boşanma davasının görülebilmesi için Aile mahkemesine başvuru yapılması yetmez. Dava yetkili mahkemede açılmalıdır. Boşanma Davalarında tarafların son 6 ay birlikte oturdukları yerde bulunan Aile Mahkemesi kesin yetkili mahkemedir. Boşanma başvurusu buraya yapılmalıdır. Boşanma davası açabilmek için hukuken geçerli bir boşanma gerekçesi olmalıdır. Boşanma iradesi göstermek bir boşanma gerekçesidir. Hiç kimse istemediği bir evlilik altında evli kalmaya zorlanamaz. Türk Hukuk sistemi Boşanmayı reddeden bir sisteme sahip değildir. Bu nedenle boşanma iradesinin gösterilmesi Boşanma sonucunu elde etmeye yeterlidir. Ancak bu iradeyi gösteren için maddi ve manevi tazminat gibi bir sonucu olması bu konunun dışındadır. Usule uygun olan her başvuru Aile mahkemesi tarafından dikkate alınır ve dava süreci başlar. 

Boşanmak isteyen kişiler dava dilekçeleri ve varsa davalarında ortaya koyacakları deliller ile birlikte avukat tutma zorunluluğu olmadan boşanma davası açabilirler. Taraflara hak kaybına uğramamak için bu konuda Uzman Boşanma Avukatı desteği edinmeleri tavsiye edilir. Eğer avukat tutacak maddi gücünüz yok ise davanın görüldüğü mahkemenin bulunduğu il barosundan bir avukat talep edebilirsiniz. Mahkeme bu talebinizi dikkate alır ve size Avukat temin eder. Ancak uzmanlığı Boşanma olan uzman ve deneyimli Boşanma Avukatı sizin haklarınızı en iyi koruyacak olan kişidir.

 

BOŞANMA DAVASI AÇMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Fiil ehliyetine sahip ve resmi nikahla evli bulunan (Halk arasında İmam Nikahı olarak bilinen DİNİ NİKAHLA evli eşler boşanma davası açamaz) eşler TMK sayılan boşanma sebepleri varsa BOŞANMA DAVASI açabilirler.

Boşanma sebepleri TMK m. 166 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre;
 1. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m. 166).
 2. ZİNA (TMK. M. 161).
 3. HAYATA KAST (TMK. M. 162)
 4. PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ (TMK. M. 162)
 5. SUÇ İŞLEME (TMK. M. 163)
 6. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME (TMK. IN. 163)
 7. TERK (TMK. M. 164)
 8. AKIL HASTALIĞI (TMK. M. 165).
 9. FİİLİ AYRILIK (TMK. M. 166 F. IV) sebeplerinden ötürü boşanma davası açılabilir.
Türk Medeni Kanunundaki sebepler ile açacağınız boşanma davalarında, sizin yaşadığınız olayların gerçekleşme şekline göre sizin davanız görülecektir. Her birinin sonucu boşanma ile sonuçlansa da karşı tarafa farklı sonuçlar olarak etki edecektir. Bu nedenle sizin yaşadığınız olayların sonuçlarında hak kayıplarının önüne geçmek için deneyimli bir boşanma avukatı ile yola çıkmanızda yarar vardır. Hukuk sisteminin sizi anlamasını sağlar iseniz hukuka uygun tüm taleplerinizi elde edersiniz. Bu sonuçlar çoğu zaman beklentinizin üzerinde olabilir. 

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

BOŞANMADA KADIN HAKLARI

Türk Hukukunda BOŞANMA DAVALARINDA esasen kadın-erkek ayırımı yoktur. Kadınların sahip olduğu haklara erkeklerde sahiptir. Konuya kadınlar açısından yaklaştığımızda BOŞANMA DAVALARINDA kadının haklarını aşağıdaki başlıklar şeklinde sıralayabiliriz.
 1. Ayrı Yaşama Hakkı
 2. Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı
 3. Geçici Velayet İsteme Hakkı
 4. Tedbir Nafakası Hakkı
 5. Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı
 6. Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı
 7. Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar
 8. Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı (kadın isterse BOŞANMA DAVASI açmadan ve BOŞANMA DAVASINDAN bağımsız olarak da bunu isteyebilir.)
 9. 6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan KORUYUCU TEDBİRLERİN Uygulanmasını Talep Etme Hakkı
 10. İştirak Nafakası Hakkı
 11. Yoksulluk Nafakası Hakkı
 12. Velayet Hakkı
 13. Maddi -Manevi Tazminat Hakkı
 14. Barodan Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı
 15. Şahsi Eşyalarını Talep Etme Hakkı

BOŞANMA AVUKATI HANGİ TÜR DAVALARA BAKAR?

Konusu ve uzmanlık alanı “BOŞANMA” olan bir avukat sadece boşanma davalarına bakar. Ancak boşanma davalarının içinde Aile Hukukunun tüm kavramlarına ilişkin davalar; 

 • Nafaka
 • Velayet
 • Mal reji̇mi̇ni̇n tasfi̇yesi̇ne i̇li̇şki̇n davalar
 • Boşanmaya i̇li̇şki̇n maddi̇-manevi̇ tazmi̇nat davalari
 • Soybağina (nesep) i̇li̇şki̇n davalar
 • Tanima ve tenfi̇z davalari ve alt başlıklarının tamamı
 • Ai̇le i̇çi̇ şi̇ddet nedeni̇ i̇le i̇lgi̇li̇ ceza davalari ve paraleli̇nde açabi̇lecek davalar
 • Mi̇ras nedeni̇ i̇le açilabi̇lecek menkul ve gayr-i̇ menkul davalari
 • Evli̇li̇k altinda konu olabi̇lecek i̇şletmeler ve şi̇rketler nedeni̇ i̇le şi̇rketler hukuku ve vergi̇ hukuku davalari
 • Evli̇li̇k öncesi̇ sözleşmeler ve anlaşmali boşanmalarda sözleşme vasiflari nedeni̇ i̇le sözleşmeler hukuku davalari
 • Yabancilar i̇le yapilan evli̇li̇kler nedeni̇ i̇le yabancilar hukukuna i̇li̇şki̇n davalar

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Eşler boşanma davasını avukat vasıtasıyla açmak isterlerse öncelikle noterden düzenleme şeklinde, fotoğraflı, boşanmaya ilişkin özel yetkiyi içeren VEKALETNAME çıkarmaları gerekmektedir. Şayet boşanma davasını kendileri açacaklarsa Aile Mahkemesine hitaben yazacakları boşanma gerekçelerini içeren boşanma dilekçesi ile birlikte, nüfus kayıtları, varsa ellerinde fotoğraf, video ve ses kaydı, telefon kayıtları, banka kayıtları, tanık listesi, seyahat ve otel kayıtları, kredi kartı kayıtları, sağlık raporları, hastane kayıtları gibi olayın özelliğine ve boşanma sebebini ispata yarayacak ellerinde ne kadar bilgi-belge varsa bunları mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Aksi halde davasını ispatlayamayacakları için davanın reddedilmesi ile karşı karşıya kalabilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Bu değerlendirmelerden sonra yine de boşanmaya karar veren eşler, Boşanma ve boşanmanın mali ve hukuki bütün sonuçlarında anlaşmaya vardıkları takdirde, Anlaşmalı Boşanma dilekçesi ve bu dilekçenin ekinde yer alacak Boşanma Protokolünün hazırlanması ve bunun boşanma başvurusu için yetkili ve görevli aile mahkemesine verilmesi yeterlidir. Boşanma protokolünün içine her iki taraf kabul etmiş olsa bile hukuka aykırı maddeler koyamazsınız. Anlaşmalı Boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme tarafından taraflara duruşma günü bildirilir. Duruşmada davanın tarafları bizzat hazır bulunmalı ve protokolü aynen kabul ettiklerini hâkim huzurunda beyan etmeleri gerekir. Ben davaya gitmesem olur mu zaten boşanma avukatım var demeniz doğru değildir. Hâkim kimlik tespitinin akabinde taraflardan sözlü olarak boşanmayı ve protokolü kabul ettiklerine dair beyanlarını alır ve kayıtlara protokolün her iki taraf tarafından sözlü ve yazılı ıslak imzaları ile onaylandığını geçirir. Kararın kesinleşmesini müteakip boşanma gerçekleşir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Çekişmeli Boşanma davası, boşanma sebeplerini içeren boşanma dilekçesi ile yetkili ve görevli aile mahkemesine yapılan başvuru ile açılır. Boşanma davası sözlü başvuru ile açılamaz. Muhakkak boşanma sebeplerini içeren bir dilekçe ile aile mahkemesine yapılan başvuru ile boşanma davası açılabilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun “Dava Dilekçesinin İçeriği” başlıklı 119. Maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurları belirtmiştir.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

Randevu Talep Et

  error: Content is protected !!