BOŞANMA evliliklerde istenmeyen bir durum olsa da bazen de taraflar açısından kaçınılmaz bir sondur. Eğer BOŞANMAYA karar verdiyseniz bunun sosyal-maddi-manevi pek çok sonucu olduğu kadar hukuki sonuçları da mevcuttur. Bu yazımızda kısaca BOŞANMANIN hukuki sonuçlarından bahsedeceğiz.

Mi̇ras Hakkı

Türk Medeni kanununa göre eşler birbirinin yasal MİRASÇISIDIR. Eşinizden boşandığınız takdirde MİRAS hakkınızı kaybedersiniz. Boşanmış eşlerin müşterek çocukları olsa dahi birbirinin mirasçısı olamaz. Boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla (VASİYETNAME VS.) size sağlanan hakları kaybedersiniz.

Soyadını Kullanma

Türk Medeni Kanun’un 187. maddesine göre; Kadın evlendikten sonra kocasının soyadını alır. Boşanma halinde kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Yani kocanızın soyadını kullanamazsınız. Kadının evlenmeden önceki soyadını yeniden alması evlilikle kazındığı birtakım kazanımlarının ve sosyal konumunun bozulmasına sebebiyet verebilir. Ancak bu durumda kadın, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati olduğunu ve kocasına zarar vermeyeceğini ispatlarsa, hâkim istek üzerine kocasının soyadını taşımasına izin verebilir.

Maddi̇ Tazmi̇nat Ödeme

Türk Medeni Kanun’un 174. Maddesine göre; Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Yani boşanmaya sebep olan olaylarda kusurunuz varsa veya daha az kusurlu iseniz eşinize boşanma sonucunda sosyal ve ekonomik durumunuza göre hâkimin takdir edeceği bir MADDİ TAZMİNAT ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Maddi̇ Tazmi̇nat Ödeme

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Yani Boşanmaya sebep olan olaylar eşinizin kişilik haklarına zarar vermiş ise yine eşinize MANEVİ TAZMİNAT ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası

Boşanma yüzünden eşiniz yoksulluğa düşecekse malî gücünüz oranında süresiz olarak BOŞANDIĞINIZ EŞİNİZE NAFAKA ödemek durumunda kalabilirsiniz.

İsti̇rak Nafakası

Eğer müşterek çocuk varsa ve boşanma sonucunda velayet hakkı size verilmemişse, ergin olmayan çocuklarınız için herhangi bir talep olmaksızın da hâkim tarafından hükmedilen nafaka türüdür. Bu nafaka türünde eşlerin kusur durumunun hiçbir önemi yoktur. Bu nafaka türündeki amaç ergin olmayan çocuğun yetiştirilmesi, sağlık barınma, eğitim vs. giderlerine velayet kendisine verilmeyen eşin mali gücü oranında katılmasını sağlamaktır.

Velayet

Müşterek çocuklarınız varsa hâkim tarafların sosyal ve ekonomik durumları vede çocukların üstün yararını gözeterek velayeti karşı tarafa verebilir. Yani çocuklarınızın velayetini kaybedebilirsiniz.

Mal Reji̇mi̇ni̇n Tasfı̇yeşi̇

Türk Hukukunda yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Evlilik birliği içinde edinmiş olduğunuz bütün mal varlığınız (şahsi mallarınız hariç) paylaşıma girecektir.

 

Boşanma davaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bir tavsiye yada danışma almak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

error: Content is protected !!