BOŞANMA DAVALARI en çetrefilli ve yorucu davalardandır. Bu nedenle birçok avukat boşanma davası almak istemez. Çünkü Boşanma davalarında çoğu zaman taraflar duygusal davranır, karşı tarafı düşman gibi görür adeta avukatından karşı taraftan intikam almasını ister. Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki BOŞANMA bir süreçtir. Her aşamasında koşulların gerektirdiği gibi hareket edip bu süreci en az hasarla sonlandırabilmek çok önemlidir. Bu süreçte avukatınızla rakip değil ‘TAKIM’ olduğunuzu ve mutlaka birlikte hareket etmeniz gerektiğini asla aklınızdan çıkarmayın. Boşanma sürecine ilişkin bilmeniz gereken kuralları kısaca açıklamak işitiyorum.

‘BOŞANMA KARARI’ kişilerin alabileceği en zor en radikal kararlardan biridir. Unutmayın hiç kimse Boşanma amacı ile evlenmez. Boşanma sonucu itibari ile yıkıcı bir dava türüdür. Bireylerin haklarının en fazla istismar edildiği dava türlerinin başında gelir. Ancak “boşanmalı mıyım?” sorusunun cevabını kendisine ve mesleğine saygısı bulunan hiçbir boşanma avukatı olumlu ya da olumsuz cevaplamayacaktır. Bunun kararını ancak siz verebilirsiniz. Tabi ki bu kararı almadan önce yakınlarınıza veya konunun uzmanı olan bir boşanma avukatına boşanmanın mali-hukuki-sosyal sonuçları ve bu kararınızın hayatınızı ne şekilde etkileyebileceği hakkında danışabilirsiniz.

Ancak son söz sizin, hayatınızı derinden etkileyecek bu kararı siz vereceksiniz. Bütün yönleriyle düşünüp sonuçta BOŞANMA KARARI aldıysanız bu kararınızın arkasında durun. Tabi ki de her şamada bu karardan vazgeçme hakkına da sahipsiniz. Ancak bu kararı avukatınız ve çevreniz değil siz vereceksiniz. Kurtarılmaya değer bir evliliğinizin olduğunu düşünüyorsanız tüm seçeneklerinizi değerlendirin.

Kesin bir şekilde boşanmaya karar verdikten sonra birlikte yol alacağız. Bu nedenle BOŞANMA DAVASI öncesinde, boşanmak isteyip istemediğinizi, tüm boyutlarıyla değerlendiriniz. Evliliğiniz kurtarılabilir ve devam edilebilir nitelikte ise tüm seçenekleri değerlendirin. Evlilik danışmanları ve psikologlardan yardım isteyebilirsiniz. Çift terapilerine katılabilirsiniz. Tereddütleriniz var ise bu süreci erteleyebilirsiniz. Tüm bunları değerlendirdikten ve boşanma konusunda tam ve kesin bir karara ulaştıktan sonra boşanma avukatınız ile görüşünüz.

2. Zamaninda Hareket Etmek

BOŞANMA DAVASI açmaya karar verdiniz veya size karşı bir boşanma davası açıldı. Hukukta esas kadar, usul de önemlidir. Yani dikkat etmeniz gereken bir takım usul ve şekil kuralları vardır.

Diyelim ki Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açmak istiyorsunuz. Bu sebebe istinaden boşanma davası açabilmeniz için sebebi öğrendiğiniz tarihten itibaren altı ay içinde bu davayı açmak zorundasınız. Bu süreyi kaçırırsanız bu nedenle dava açamazsınız, açsanız bile süre yönünden davanız reddedilecektir. Veya TERK sebebiyle boşanma davası açacaksınız burada da uymanız gereken süreler ve yapmanız gereken işlemler vardır. Aksi takdirde yine bu sebebe dayanarak dava açamazsınız

Ya da size karşı açılmış bir boşanma davası varsa dava dilekçesinin size tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftalık süre içinde davaya cevapla bitlikte bütün delillerinizi sunmanız gerekir. Bu süreyi kaçırırsanız davaya cevap ve delil sunma hakkınızı kaybedersiniz. Bununda sizin için yıkıcı sonuçları olabilir.

Bu nedenle zamanında ve hızlı davranmanız çok önemli. Çünkü BOŞANMA AVUKATI bulmanız, vekaletname işlemleri, avukatınız ile ön görüşme ve dilekçenizin hazırlanması belirli bir süreç demektir. Bu süreci en etkili şekilde kullanabilmeniz ve BOŞANMA AVUKATINIZIN dilekçenizi ve dilleri hazırlaması için yeterli sürenin temin edilmesi için zamanında harekete geçmelisiniz.

3. Davayi Ki̇şi̇selleşti̇rmeyi̇n

Adliyelerde yaşanan tartışma ve kavgaların çoğu genelde Aile Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri duruşma salonları önünde olur. Çünkü BOŞANMA DAVALARI tarafların en hassas olduğu ve mahrem konuları kapsar. Bu nedenle boşanma süreci sadece tarafları değil yakınlarını ve ailelerini de derinden etkiler. Boşanmaya sebep olan olaylar tarafların en hassas olduğu konuları içerdiği için yıpratıcı bir süreçtir. Evliliğin başlangıcında var olan sevgi, saygı, güven, sadakat, koruma ve korunma duyguları boşanma sürecinde yok olmaktadır. Bu nedenle taraflar birbirlerini düşman gibi görmeye başlar ve yaşanan olaylar nedeniyle intikam duygusuyla dolar.

Şunu iyi bilmeliyiz ki hukukta düşman değil TARAF, İNTİKAM değil TALEPLER vardır. Bu nedenle boşanma sürecinde duygularınıza değil BOŞANMADAN NEYİ ELDE ETMEK İSTİYORSANIZ ONA ODAKLANIN. Amacınızı bu şekilde belirlemeli sizi öfkelendiren veya sinirlendiren etkenlerden sıyrılarak sağlıklı bir karar vermelisiniz.

Bu haklarınız elde etmek için düşman olmanıza gerek yok. Sadece davacı olmanız yeterli. Boşanma davasında düşman yoktur, davalı ya da davacı vardır. Karşınızdaki düşman değil, dava açarsanız sadece davalı olacaktır. Bu nedenle amacınız karşı taraftan intikam almak veya ona acı çektirmek değil, kendi haklarınıza kavuşmak ve yeni hayatınıza bir an önce başlamak olmalıdır.

4. Talepleri̇ni̇zi̇ Net Olarak Beli̇rleyi̇n Ve Gerçekçi̇ Olun

BOŞANMA DAVASINDA en temel amaç eşler arasındaki evliliğin hukuken sona erdirilmesidir. Ancak Boşanmanın mali ve hukuki sonuçları vardır.

Boşanmanin Mali̇ Sonuçlari

  • Yoksulluk Nafakası
  • İştirak Nafakası
  • Maddi Tazminat
  • Manevi Tazminat
  • Ziynet Eşyası Alacağı
  • Eşya Alacağı

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacaklar

Hukuki̇ Sonuçlar

  • Velayet
  • Müşterek çocuklarla kişisel ilişki kurulması
  • Kadının kocasının soyadını kullanmaya devam etme talebi

BOŞANMA DAVASI açarken temel hedefiniz boşanmak olabilir, ancak boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarından hangisini veya hangilerini de hedeflediğinizi net ve kesin olarak belirlemeniz gerekir. Hedefleri belirlemek yetmez bu hedeflerin gerçekçi ve elde edilebilir olması da önemlidir.

Örneğin eşinizden Nafaka istiyor musunuz? Ne Kadar Nafaka İsteyebilirsiniz? Eşiniz sosyal ve ekonomik durumu itibariyle size ne kadar nafaka verebilecektir? Sizin için yeterli nafaka miktarı ne kadar olabilir? Eşiniz asgari ücretli bir çalışan ise, eşinizden aylık beş bin TL. Nafaka, bir milyon TL. Tazminat istemeniz gerçekçi olmayacaktır.

Velayet, manevi tazminat gibi diğer taleplerinizi de koşullarınıza uygun şekilde değerlendirip taleplerinizi ona göre belirlemeniz daha doğru olacaktır. İşte yapmanız gereken, boşanmanın mali ve hukuki sonuçları üzerine bir değerlendirme yaparak boşanma ile birlikte neyi, ne kadar talep edeceğinizi net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Sizin koşullarınızı ve eşinizin imkanlarını en iyi siz bilebilirsiniz. Bu nedenle gerekirse bu konuda BOŞANMA AVUKATINIZDAN yardım alarak taleplerinizi netleştirmeniz gerekmektedir.

5. Boşanma Avukatiniza Karşi Dürüst Olun

Avukatlar, Avukatlık Kanunu 36. Maddesi gereği – kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. Yani Avukatlar kanunen “Sır Saklama Yükümlülüğü” altındadır. Müvekkil ve vekil arasındaki konuşmalar, görüşmeler, yazışmalar mesleki faaliyet içerisinde kalmak koşuluyla “sır” kapsamındadır.

Bu nedenle Avukatınıza karşı dürüst olmalısınız. Boşanma davasında avukatınız sizi temsil eder. Yani siz ve boşanma avukatınız boşanma davasında aynı tarafta yer alırsınız. Avukatınız demek “siz” demektir. Kendinize yanlış bilgi verir ya da çarpıtır mısınız? O halde boşanma avukatınıza karşı dürüst olun. Avukatınıza gerçek dışı beyanlarda bulunmanız halinde avukatınız sizin beyan ve anlatımlarınıza dayanarak hareket edecek ve dava süresince avukatlık hizmetlerini yerine getirmeye çalışacaktır. Yanlış ya da gerçek dışı beyanlarınız doğrultusunda hareket eden boşanma avukatınız, meydana gelecek olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamayacaktır. Bu nedenle boşanma avukatınıza olayları, tüm detayları ile, lehinize ve aleyhinize olan tüm yönleriyle anlatmalısınız.

6. Boşanma Avukatinizdan Bi̇r Şey Saklamayin

Boşanmaya sebep olan olayları ne bir eksik ne bir fazla olduğu gibi avukatınıza aktarmalısınız. Avukatınıza anlatmadığınız olaylar daha sonra davada sizin aleyhinize olabilir. Avukatınız olaya tam hakim olursa davada karşılaşabileceğiniz durumları size doğru bir şekilde aktarabilir ve bu konuda gerekli önlemleri zamanında alır.

7. Boşanma Avukatinizin Uyarilarina Mutlaka Uyun

Dava süreci boyunca Boşanma Avukatınız size birtakım uyarılarda bulunacaktır. Bu uyarılara harfiyen uymalısınız. Avukatınız bu uyarıları keyfi olarak yapmamaktadır.

Avukatınız size boşanma süreci ile ilgili olarak birçok uyarıda bulunacaktır. Bu uyarılara uymanız sizin menfaatinizedir. Uyulmaması halinde olası sonuçlar sizin hayatınızı olumsuz etkileme ihtimali doğacaktır.

8. Boşanma Avukatiniza Gerekli̇ Olan Bi̇lgi̇ Ve Belgeleri̇ Zamaninda Ve Eksi̇ksi̇z Temi̇n Edi̇n

Her davada olduğu gibi boşanma davlarında da dava olaylar ve deliller üzerinden yürür. Bu nedenle boşanmaya sebep olan olayları detaylı bir şeklide yazılı olarak zaman-mekân belirterek ve bu olayı nasıl ispatlayacağınızı belirten delilleri de bildirerek (tanık-belge-mesaj-video ve se kaydı vs.) delillerden elinizde olanları avukatınıza vererek, elinizde olmayanları da nasıl temin edebileceğini avukatınıza bildirmeniz davanızın lehine sonuçlanması ve hedeflerinize daha kolay ve çabuk ulaşmanızı sağlayacaktır.

9. Dava Süreci̇ne Çocuklari Dahi̇l Etmeyi̇n

Şunu hiçbir zaman unutmayın siz eşinizden boşanıyorsunuz, çocuklarınızdan değil. Bu süreçten en çok çocuklar olumsuz etkilenmektedirler. Çocukların ruhsal ve zihinsel sağlıkları için mümkün olduğunca bu süreçten onları uzak tutmalıyız. Boşanma Davası sonucunda anne veya baba olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Çocuklarınızı düşünüyorsanız mümkün olduğunca onları bu süreçten uzak tutun. Onları silah olarak kullanmayın. Boşanmakta olduğunuz eşinizi çocukların yanında kötülemeyin. Özellikle kişisel ilişki kurulması günlerinde çocuğunuzu eşiniz ile görüşmesi için teşvik edin. Unutmayın bunu çocuğunuz için yapıyorsunuz. Eğer gerçekten çocuğunuzu ve çocuğunuzun geleceğini düşünüyorsanız. Bu süreci en rahat bir şekilde atlatabileceği ortamı sağlamalısınız.

10. Hayat Devam Edi̇yor

BOŞANMA DAVASI sürecini hayatınızın odak noktası yapmayın. Hayatta her şey de olduğu gibi boşanma süreci de geçici bir süreçtir. Bu süreçte sizin bilmeniz gereken en önemli husus hayatın devam ettiğidir.  Siz işinize, çocuklarınıza, kendinize ve geleceğe odaklanın. Hayatınızın tek meselesi boşanma değil. Bırakın BOŞANMA AVUKATINIZ sizin için bu süreci yönetsin. Boşanma Avukatınız zaten yapılması gerekenleri ve süreçle ilgili yapmanız gerekenler konusunda sizi bilgilendirecektir. Ancak şunu unutmayın, bu süreçte kendinizi gereksiz hırpalamanız ve yıpratmanız halinde hayatınız boyunca bu davranışınızın olumsuz etkilerini yaşamanız olasıdır.

BOŞANMA DAVASINDA size düşen konusunda uzman, tecrübeli ve iyi bir BOŞANMA AVUKATI bulmak, olayları tüm detayları ile çarpıtmadan ve eksiksiz anlatmak, avukatınıza gerekli dava malzemelerini temin etmek ve avukatınızın size ihtiyaç duyması halinde iletişimde bulunarak sorularına yanıt vermektir.

BOŞANMA AVUKATINIZ olduğu için bunların dışında hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Adliyeye gitmek, duruşmalara katılmak, tanıkları dinlemek, karşı tarafı görmek ya da başka bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Boşanma avukatınıza vekaletname verdikten sonra bırakın davanızı avukatınız takip etsin. Gerektiğinde avukatınız zaten size dava ile ilgili bilgileri verecek veya dava ile ilgili bir şeye ihtiyacı olduğunda sizinle irtibata geçecektir.

Sonuç olarak boşanma sürecinde de hayat devam ediyor. Bırakın avukatınız sorunlarınızı çözsün, siz hayatınıza hiç ara vermeden devam edin.

error: Content is protected !!