Boşanma davası açmanız gereken nedenleri iki başlık altında toplayabiliriz. Genel Boşanma Sebebi ve Özel Boşanma sebepleri;

Genel Boşanma Sebebi̇

Türk Medeni Kanun’un 166. Maddesinde düzenlenmiştir. (Evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması).

Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış̧ olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Özel Boşanma Sebepleri̇

 • Zi̇na (tmk. m. 161)
 • Hayata kast (tmk. m. 162).
 • Pek kötü veya onur kirici davraniş (tmk. m. 162),
 • Suç i̇şleme (tmk. m. 163),
 • Haysi̇yetsi̇z hayat sürme (tmk. in. 163).
 • Terk (tmk. m. 164).
 • Akil hastaliği (tmk. m. 165)dir.
 • Terk (tmk. i̇n. 164),
 • Fi̇i̇li̇ ayrilik sebebi̇yle boşanma (tmk. m. 166 f. iv)dir.

Türk Medeni Kanunundaki sebepler ile açacağınız boşanma davalarında, sizin yaşadığınız olayların gerçekleşme şekline göre sizin davanız görülecektir. Her birinin sonucu boşanma ile sonuçlansa da karşı tarafa farklı sonuçlar olarak etki edecektir. Bu nedenle sizin yaşadığınız olayların sonuçlarında hak kayıplarının önüne geçmek için deneyimli bir boşanma avukatı ile yola çıkmanızda yarar vardır. Hukuk sisteminin sizi anlamasını sağlar iseniz hukuka uygun tüm taleplerinizi elde edersiniz. Bu sonuçlar çoğu zaman beklentinizin üzerinde olabilir.

Unutulmamalıdır ki yukarıdaki saydığımız her bir sebeple açılacak boşanma davasının süreci izlenecek yollara bakımından farklılıklar gösterir ve belirli bazı kuralları vardır. Terk nedeni ile açılacak boşanma davasında İHTAR koşulunun usule uygun olarak gerçekleşmiş olması ve bunun ispatı gibi özel kurallar bütününe sahiptir. Bu nedenle deneyimli bir Boşanma Avukatı ile çalışmak hayati önem taşır.

Yargitay Kararlarinda Boşanma Sebebi̇ Olarak Gösteri̇len Hususlar

Boşanma davası açmak isteyen eşler için elde edilebilecek nihai sonuç sadece BOŞANMA olabilir. Bu nedenle odak noktası sadece boşanma olanlar için hukuk sistemimizin boşanmaya genel olarak nasıl baktığını anlamak önemlidir. Yargıtay’ımızın boşanmaya ilişkin kararları incelendiğinde aşağıda başlıklar halinde saydığımız sebeplerden dolayı boşanma kararları verildiğini görüyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki; bu boşanma sebeplerinin varlığından çok bu sebebin sizi ne kadar etkilediğinin doğru bir şekilde ifade edilmesi ve bu hususun hukukun kabul ettiği deliller ile ispat edilmesi ile sonuç elde edilecektir. Genel boşanma sebeplerine dayanan bir boşanma davasında Türk Hukuk sistemine göre AF niteliğinde olan davranışlarda bilinmelidir. Bu nedenle karşı tarafın sizin AF niteliğindeki bir davranışınızı ispatlaması durumunda dava sonucu beklentinize uygun olarak sırf boşanma iradesi göstermeniz nedeni ile boşanma ile sonuçlansa da kişinin kendi kusuru ile hak elde etmesinin önünde yine Türk Hukuk sistemi vardır. Bu nedenle karşı tarafın sizin için yıkıcı sonuçlar doğuracak davranışları da biliyor olmanızda fayda var.

 • DUYGUSAL ve PSİKOLOJİK ŞİDDET
 • KÜÇÜLTÜCÜ DAVRANMAK
 • ALAY ETMEK
 • AŞAĞILAMAK
 • KÜÇÜK DÜŞÜRMEK

İyi bir boşanma avukatı istiyorsanız ekibimizle iletişime geçebilir ve Av.Yilmaz Geniş ile randevu alabilirsiniz.

error: Content is protected !!