1-DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

2019 yılının en önemli Vergisel hareketliliklerinden birisi Dijital Hizmet Vergisi oldu. “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” değişikliklerini içeren 7 Aralık 2019 30971 sayılı Resmi Gazete ile Dijital Hizmet Vergisi hayatımıza girmiş oldu. Böylece dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri; sesli, görsel veya dijital içeriğin platformlarda sunulması gibi dijital platformlarda yer alan çeşitli işlemler vergilendirmeye tabi olacak.Dolayısıyla YouTube, Netflix, Sportify, Google, Facebook, Instagram, Twitter gibi ülkemizde yoğun kullanım alanına sahip uygulamaların verdikleri hizmetler vergilendirilebilecektir.

2-Mobilya ve Tavuk Yumurtasında KDV Oranı Düşürüldü

02.01.2020 tarih ve 30966 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede[1]yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Mobilya, yumurta ve balık toptan satışına ilişkin KDV oranları yeniden belirlendi. Buna göre tavuk yumurtasının toptan tesliminde %8 uygulanan KDV oranı %1 e düşürüldü. Ayrıca toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine teslimlerinde uygulanan KDV oranı %8 den %1 e düşürüldü. Kararla çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise %18 den %8 e düşürüldü.

3-Yeni Gelir Vergisi Tarifeleri Yayınlandı

310 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği[2]ile Gelir Vergisine uygulanacak yeni maktu had ve tutarlar belli oldu.

4-Konaklama Vergisi Getirildi

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede[3]yayınlanarak yürürlüğe giren ve adından yukarıda sıkça bahsettiğimiz Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına dair Kanunla Konaklama Vergisi getirilmiştir. Buna göre Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Vergiye tabi söz konusu hizmetler için Konaklama Vergisi oranı %2’dir. 7193 sayılı Kanunun 42. maddesiyle, 6802 sayılı Kanununa geçici madde eklenmiştir. Bu maddeye göre, Konaklama Vergisi verilen geceleme hizmet bedeli üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra ise %2 oranında hesaplanacaktır.

5-Binek Otomobillerin Giderlerine Kısıtlama Getirildi

07.12.2019 tarihi ve 30971 sayılı Resmi Gazetede[4]yayınlanan Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. ve 14. maddeleriyle ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. Buna göre kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin ayılık kira bedelinin 5.500 TL lik kısmının; binek otomobillerinin iktisabına ilişkin Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’lik kısmının; Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’ inin; Özeltüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’lik kısmı, , amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

[1]https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200102M1-2.pdf

[2]https://www.gib.gov.tr/310-seri-nolu-gelir-vergisi-genel-tebligi

[3]https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm

[4]https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm